Kółko matematyczne

Prowadząca: mgr Monika Jankowska- Pasieka

Celem kółka matematycznego jest wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego w zakresie kształtowania pojęć matematycznych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach, wspomaganie i rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu edukacji matematycznej.

Zajęcia kółka matematycznego będą dotyczyły orientacji w przestrzeni (umiejętności orientowania się w schemacie własnego ciała, określenia kierunków w otwartej przestrzeni, liczenia (przeliczania elementów, dodawania, odejmowania), zapoznania ze znakami +, -, =, <, >, rozwiązywania prostych zadań tekstowych, dokonywania pomiaru długości, porównywania wagi, objętości, wprowadzania w świat figur geometrycznych płaskich i brył, orientacji w czasie, tworzenia gier matematycznych.

Dodaj komentarz