Przedszkole Dzieciątka Jezus realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując a postawę wychowania chrześcijański system wartości. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dąży również do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowanie i szczęśliwe.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Kształtując u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, uczą go szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.