Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn.22 lipca 2022 roku

w Przedszkolu Dzieciątka Jezus udzielana jest pomoc pedagoga przedszkolnego.

Pedagog przedszkolny współpracuje z wychowawcami grup, innymi specjalistami,

oraz wychowankami.

Planuje, organizuje i prowadzi działania edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, zajęcia rewalidacyjne oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

Prowadzi działania w zakresie rozwoju indywidualnych potrzeb dzieci,

pomaga w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Obserwuje dzieci podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wychowawców

grup.

Udziela pomocy w bezpośredniej pracy z dzieckiem zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi.

Dodaj komentarz