„Bądźcie słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia” św. Urszula Ledóchowska

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Dzieciątka Jezus realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując a postawę wychowania chrześcijański system wartości. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dąży również do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowanie i szczęśliwe.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Kształtując u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, uczą go szacunki i wrażliwości wobec siebie i innych.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy a także w miesiącu lipcu (przerwa wakacyjna).

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy:

 I Pszczółki ( 3-latki) 

 II  Misie (4-latki)

 III Żabki (5-latki)

 IV Sówki (6-latki)

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia grup młodszych i starszych, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

KADRA

Kadrę naszego przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, niezwykle zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN oraz liczne dodatkowe kursy i szkolenia. Z nauczycielami w każdym oddziale współpracuje personel obsługi. Nasza kadra dba o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu tak aby każde dziecko czuło się jak w domu.

W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela do spraw opiekuńczo-wychowawczych i bezpieczeństwa dzieci.

Pani Dyrektor

mgr Emilia Landowska

nauczyciel dyplomowany z 16-letnim stażem w pracy z dziećmi.

Absolwentka

– Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej o specjalności  Edukacja muzyczna w szkolnictwie artystycznym

 i  ogólnokształcącym oraz Muzyka kościelna- kantor,

– Gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku Pedagogika w zakresie

Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Ukończone studia podyplomowe:

–  Edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, – Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

–  Kurs kwalifikacyjny z Zarządzania Oświatą w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy.

Ukończone liczne kursy z doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in:

– „Aktywne słuchanie muzyki” – metoda B. Strauss I i II stopień

– „Przedszkolak w świecie matematyki – metoda prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej”

– „Plastyka z elementami arteterapii”

– „Wspomaganie dzieci w umiejętności skupienia uwagi i zapamiętywania”

Od 1 lipca pełni funkcję dyrektora przedszkola. Prowadzi zajęcia z rytmiki oraz katechezę we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu.

Nasi nauczyciele:

mgr Eliza Duzdowska

nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy z dziećmi

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy – 

kierunek Nauczanie Początkowe z Wychowaniem Przedszkolnym.

Ukończone kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika, Zarządzanie Oświatą

Certyfikat Animatora Origami I stopnia

Ukończone liczne kursy i szkolenia z doskonalenia zawodowego nauczycieli m.in.

– Konstruowanie i ewaluacja własnych programów edukacyjnych

  (opracowany autorski program nauki gry w szachy zatwierdzony przez Radę  Pedagogiczną Przedszkola Dzieciątka Jezus)

– Kultura bezpieczeństwa w nauczaniu zintegrowanym

– Nauczycielska diagnoza gotowości podjęcia nauki w szkole

– Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka

– Vademecum nauczyciela 6-latków

– Kształtowanie pojęć matematycznych 6-latków

– Czytanie a naturalna nauka języka

– Sylabowa metoda czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

– Jak stosować metody aktywizujące

– Gry i zabawy w profilaktyce agresji

– Komunikacja społeczna-rozwiązywanie konfliktów

– Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci-rozpoznawanie, czynniki ryzyka,

  postępowanie terapeutyczne

W Przedszkolu Dzieciątka Jezus pracuje jako nauczyciel, pełni funkcję pedagoga,

prowadzi zajęcia kółka zainteresowań “Gram w szachy”.

mgr Justyna Kropidłowska

Nauczyciel dyplomowany z 24 letnim stażem pracy z dziećmi. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego nauczania języka angielskiego oraz zdała egzamin akredytowany przez MEN, potwierdzający znajomość języka angielskiego FCE (Cambridge English: First)

Ukończyła liczne kursy, warsztaty, szkolenia z doskonalenia zawodowego nauczycieli, mi.in.:

 • Twórczy nauczyciel – twórcze dziecko
 • Metody i techniki aktywizujące w pracy z dziećmi i dorosłymi
 • Papierowy obraz świata
 • Zabawy z papierem
 • Tańczące kredki – ruch i plastyka dla smyka
 • Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii
 • Edukacja muzyczna małego dziecka
 • Zabawy i gry matematyczne przedszkolaków
 • Stymulowanie umiejętności czytania u dzieci młodszych
 • Formy sceniczne w przedszkolu

W przedszkolu pracuje jako nauczyciel wychowawca, nauczyciel języka angielskiego oraz prowadzi kółko plastyczne.

mgr Magdalena Lewandowska

Nauczyciel dyplomowany z 13-letnim stażem pracy z dziećmi.

 Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

– studia magisterskie na kierunku Ppedagogika w zakresie Logopedii

– studia podyplomowe w zakresie Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in.

 1. „Muzyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej”
 2. „Klasyka dla smyka, czyli wesoła muzyka”
 3. „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss I i II część
 • „Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym”
 • „Lambdacyzm i głoski wargowo-zębowe”
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego bocznego”
 • „Logopedyczne ABC dla nauczycieli”
 • „Diagnoza logopedyczna w szkole i przedszkolu”
 • „Efektywne metody wywoływania głosek”

W Przedszkolu Dzieciątka Jezus pracuje jako nauczyciel dzieci 6 letnich, prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy oraz kółko muzyczne

mgr Marlena Różniak

nauczyciel mianowany z 14-letnim stażem pracy z dziećmi.

Ukończyła studia:

 • Magisterskie

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Licencjackie

Opieka i wychowanie z profilaktyką uzależnień

 • Podyplomowe

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu:

– Zarządzania Oświatą

– Pedagogiki tańca dzieci

– Tańca współczesnego i terapeutycznego

Posiada również ukończone liczne kursy i szkolenia z doskonlenia zawodowego m.in.:

– Animator zabaw dla dzieci

– Przygody z muzyka cz. I, II, III, IV

– Edumuzowe inspiracje muzyczno- ruchowe

– Kosmiczny Maraton Artystyczny

– Nauka podstaw gry na ukulele

– Seminarium nauczycielskie „Jak się uczy mały i większy mózg” cz. I, II, III

– Jesienne nutki

– Grafomotoryka w przedszkolu

– Wykorzystanie technologii cyfrowej w przedszkolu

– Kolorowe dźwięki

W Przedszkolu Dzieciątka Jezus pracuje jako nauczyciel dzieci 5-letnich, ponadto prowadzi kółko taneczne.

mgr Lucyna Iwanowicz

Nauczyciel mianowany z 12- letnim stażem pracy z dziećmi.  Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku edukacja przedszkolna  i terapia pedagogiczna.

Ukończone liczne kursy szkolenia z doskonalenia zawodowego nauczycieli, mi.in.:

 • „Metoda globalnego czytania”
 • „Europejski maraton artystyczny”
 • „Teatr do góry nogami”
 • „Maluchy rosną nie tylko wiosną”
 • „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne”
 • „Uczymy się bawiąc – literą, sylabą, wyrazem”
 • „Jak wspomagać rozwój ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • „Wspomaganie dzieci w umiejętności skupienia uwagi i zapamiętywania”
 • „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej”
 •  „Emisja głosu dziecka, pielęgnacja, kształcenie i rozwijanie głosu w wieku przedszkolnym”
 • „W świątecznym kręgu -zajęcia o tematyce zimowej inspirowane elementami pedagogiki Marii Montessori”
 • „ W porannym kręgu – moje Montesori w domu i przedszkolu”
 • „ Szlakiem zaginionego słońca – piosenki i zabawy do inscenizacji w przedszkolu”
 • „WspieraMy – działaMY, czyli jak prawidłowo i harmonijnie wspomagać rozwój dziecka”

W Przedszkolu Dzieciątka Jesus pracuje jako nauczyciel zerówki „Sówek”, ponadto prowadzi malarskie kółko zainteresowań.

mgr Magdalena Decowska

nauczyciel mianowany z 8- letnim stażem pracy z dziećmi.

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku:

Pedagogika o specjalności: Kształcenie zintegrowane z nauczaniem języka niemieckiego.

Ukończyła studia podyplomowe na TWP Bydgoszcz o kierunku: Diagnoza, terapia i pomoc psychlogiczno- pedagogiczna.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii ręki i stopy I oraz II stopnia.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli:

technologia komunikacyjna i informacyjna:

 • kurs doskonalący: Genially bez tajemnic Akademia Genialnego Nauczyciela
 • szkolenie: Kreator postaci, rysowanie, kody QR. Nowe możliwości Canvy WYD. MAC

metody aktywizujące:

 • szkolenie:Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss Anima Piano
 • kurs doskonalący: Bajkoterapia ISKRA
 • szkolenie: Zabawy muzyczno- ruchowe dla dzieci z zastosowaniem gadżetu- gumy animacyjno- sensorycznej  PAUZA
 • szkolenie: Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem COGNITUS
 • szkolenie: Język niemiecki w przedszkolu i klasach początkowych AKADEMIA GERMANISTY

bezpieczeństwo:

 • kurs doskonalący ,,Pierwsza pomoc’’

            dla koordynatorów Klubów Wiewiórka PCK Kujawsko- Pomorskiego oddziału   

            okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

 • szkolenie: Resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dzieci w warunkach Covid- 19

Kujawsko- Pomorski oddział okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

dziecko w świecie zasad i wartości:

 • szkolenie: Niegrzeczne dzieci nie istnieją. Pozytywna dyscyplina w praktyce

            Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak

W przedszkolu Dzieciątka Jezus pracuje jako nauczyciel grupy oraz prowadzi nauczanie języka niemieckiego w grupach dzieci 5 i 6- letnich.