Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

06:00

 • zabawy dowolne w sali-  indywidualne oraz zespołowe;
 • zabawy poranne  prowadzone pod kierunkiem nauczyciela np. ruchowe, przy muzyce, porządkowe;
 • zabiegi higieniczne.

08:00

 • śniadanie – grupa żabki i sówki;
 • śniadanie – grupa pszczółki i misie;
 • zabiegi higieniczne;
 • modlitwa poranna;
 • przygotowanie do zajęć.

09:00

 • zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej;
 • pobyt na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrody;
 • zabawy ruchowe na placu zabaw, korzystanie z urządzeń na placu zabaw;
 • zabawy dowolne w sali np.: w kącikach zainteresowań, rozwijające sprawność fizyczną, zabawy manipulacyjne, plastyczne;
 • zabiegi higieniczne.

11:30

 • obiad – grupa pszczółki i misie.

12.00

 • obiad – grupa żabki i sówki.

12.30

 • muzykoterapia, relaksacja, bajkoterapia;
 • zabiegi higieniczne;
 • pobyt na świeżym powietrzu: zabawy na terenie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze;
 • zabawy swobodne w sali;
 • czynności samoobsługowe;
 • w grupie dzieci trzyletnich - leżakowanie.

14.00

 • podwieczorek – grupa pszczółki i misie.

14.15

 • podwieczorek – grupa żabki i sówki.

15.00 – 17.00

 • zabiegi higieniczne;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci;
 • zabawy dowolne w sali;
 • zabawy pod kierunkiem nauczyciela (w tym utrwalanie poznanych wierszy,piosenek);
 • prace porządkowe;
 • praca wyrównawcza;
 • praca z dzieckiem zdolnym.