Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:00

zabawy dowolne w sali-  indywidulane oraz zespołowe

zabawy poranne  prowadzone pod kierunkiem nauczyciela np. ruchowe, przy muzyce, porządkowe

zabiegi higieniczne,

8:30

śniadanie – grupa Pszczółki i Misie

    zabiegi higieniczne,

    modlitwa poranna,

    przygotowanie do zajęć

9:00

zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej,

pobyt na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrody, 

zabawy ruchowe na placu zabaw, korzystanie z urządzeń na placu zabaw,

zabawy dowolne w sali; np. w kącikach zainteresowań, rozwijające sprawność fizyczną, zabawy manipulacyjne, plastyczne

zabiegi higieniczne

11:30

obiad – grupa Pszczółki i Misie

12.00

    muzykoterapia, relaksacja, bajkoterapia,

    zabiegi higieniczne,

    czynności samoobsługowe

        w grupie Pszczółek leżakowanie

14.00

podwieczorek – grupa Pszczółki i Misie

14:15 – 17.00

zabiegi higieniczne

rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci

zabawy dowolne w sali

zabawy pod kierunkiem nauczyciela /w tym utrwalanie poznanych wierszy,piosenek/

prace porządkowe

praca wyrównawcza

praca z dzieckiem zdolnym

Dodaj komentarz