WYCHOWANIE

  Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija...

NAUKA

  Edukacja przedszkolna służy przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole...

ZABAWA

  Zabawa, jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest działalnością...

kółko matematyczne

Kółko matematyczne rok szkolny 2021/2022 Założenia programu kółka matematycznego są spójne z celami zawartymi...

10:54 Przedszkole Dzieciątka Jezus

Język niemiecki

Program kółka z języka niemieckiego na rok szkolny 2021/2022 Cel główny: poznawanie języka niemieckiego na...

15:01 Przedszkole Dzieciątka Jezus

Rytmika

Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości słuchowej, zajęcia te zwiększają płynność i harmonię ruchów...

Rytmika
00:08 Przedszkole Dzieciątka Jezus

Religia

  RELIGIA       „ Boga trzeba dać dziecku    już od pierwszej chwili jego...

Religia
00:07 Przedszkole Dzieciątka Jezus

« Inne zajęcia dodatkowe