Wychowanie

Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija samodzielność.  Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśniczej: przestrzegania ogólnych norm, wykazywania się cierpliwości podczas oczekiwania […]

Zabawa

 Zabawa, jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest działalnością naturalną, przez co aktywizuje dzieci o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym.  Zabawa […]

Nauka

Edukacja przedszkolna służy przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele, zarówno starszych jak i młodszych grup wiekowych tak planują pracę wychowawczo-dydaktyczną, aby każde […]

Kółko plastyczne

Kółko plastyczne Prowadząca: mgr Justyna Kropidłowska          Zajęcia plastyczne są niezwykle wartościowym działaniem w zakresie poznania psychiki małego dziecka, jego emocji, pełnią rolę terapeutyczną. Dzieci  […]

Kółko muzyczne

Kółko muzyczne Prowadząca: mgr Magdalena Lewandowska Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci. Dziecko, które od najwcześniejszych lat jest umuzykalniane staje […]