Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija samodzielność.

 
Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśniczej: przestrzegania ogólnych norm, wykazywania się cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej, dostosowywania się do poleceń dorosłych.

 
Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego indywidualnych możliwości.