Wychowanie

Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija samodzielność.  Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśniczej: przestrzegania ogólnych norm, wykazywania się cierpliwości podczas oczekiwania […]