Kółko muzyczne

Prowadząca: mgr Magdalena Lewandowska

Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci.

Dziecko, które od najwcześniejszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki. Wprowadzanie na kółku muzycznym instrumentów do zajęć sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną.

Udowodniono również, iż dzieci mające styczność z muzyką, mają lepszą pamięć i lepsze wyniki w nauce. Podczas zajęć muzyczno – ruchowych, które wprowadzam na zajęciach, zauważam współdziałanie w grupie. Ma to ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom, zasadom, wyrabia dyscyplinę, kształci wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość.

Ćwiczenia wprowadzają wiele radości, zaspokajają widoczną w tym wieku potrzebę ruchu dziecka.

Zajęcia umuzykalniające są znakomitą lekcją koncentracji i cierpliwości.

Pomysły na zajęcia muzyczne czerpię z twórczości Batii Strauss, Carla Orffa, Rudolfa Labana i innych twórców muzyki.