Nauka

Edukacja przedszkolna służy przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele, zarówno starszych jak i młodszych grup wiekowych tak planują pracę wychowawczo-dydaktyczną, aby każde […]