Terapia logopedyczna

Prowadząca; Magdalena Lewandowska

        Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej. Aby jej rozwój przebiegał w sposób harmonijny, dorosły może ją stymulować i dopomagać w jej rozwoju.

W ostatnich latach, można zauważyć u dzieci zaburzenia mowy, nieprawidłowości, a także opóźniony rozwój mowy, który wymaga terapii.

Najczęściej występujące wady wymowy, które koryguję na zajęciach, to:

  • sygmatyzm prosty, boczny
  • kappacyzm, gammacyzm
  • mowa bezdźwięczna
  • rotacyzm
  • upraszczanie grup spółgłoskowych

Podczas zajęć dzieci doskonalą umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające narządy mowy, poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych tj. warg, języka, podniebienia, policzków. Wykonują ćwiczenia stymulujące słuch fonematyczny potrzebny do rozróżniania pojedynczych głosek.

Praca korekcyjna obejmuje wywołanie głosek w izolacji, w sylabach, logotomach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Rodzice dzieci uczęszczających na terapię otrzymują zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Zalecenia te są wpisywane do zeszytów, które dzieci posiadają.