Język niemiecki

0 comments

Program kółka z języka niemieckiego na rok szkolny 2020/2021

Cel główny: poznawanie języka niemieckiego na poziomie edukacji przedszkolnej

Cele szczegółowe:

– zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim

-poznanie niemieckich piosenek i kolęd

-poznanie niemieckich zabaw i gier dziecięcych

-opanowanie podstawowego słownictwa poprzez zabawy,gry, ćwiczenia

Przewiduje się :

w grupie rozszerzonej

WRZESIEŃ

* zapoznanie ze zwrotami używanymi do określenia czasu

PAŹDZIERNIK

* zapoznanie ze słownictwem dotyczącym pór roku

LISTOPAD

* zapoznanie z nazewnictwem warzyw

GRUDZIEŃ

* zapoznanie ze zwrotami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia

STYCZEŃ

* zapoznanie z nazewnictwem przedmiotów z łazienki

LUTY

* śniadanie

MARZEC

* zapoznanie ze słownictwem dotyczącym rodziny

KWIECIEŃ

* zapoznanie ze zwrotami związanymi z podróżowaniem

MAJ

* zapoznanie ze słownictwem związanym z jedzeniem

CZERWIEC

* utrwalenie nazw kolorów kolorów

w grupie podstawowej

IX – zapoznanie dzieci ze zwrotami używanymi do przedstawiania się

X – zapoznanie ze zwrotami,które używa się podczas powitania, pożegnania

XI – zapoznanie z nazewnictwem zabawek

XII – zapoznanie ze zwrotami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia

I – zapoznanie z nazewnictwem kolorów

II – nauka liczenia w zakresie 6

III – zapoznanie ze słownictwem dotyczącym rodziny

IV – nazewnictwo owoców

V – słownictwo dotyczące domu