Terapia logopedyczna

Możliwość komentowania Terapia logopedyczna została wyłączona

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które będą decydować o powodzeniu.
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, nauczyć poprawnego oddychania, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę  z panią logopedą mgr Magdaleną L., nauczycielką naszego Przedszkola.

Pani mgr Magdalena L. realizuje w przedszkolu program własny z zakresu profilaktyki logopedycznej: ” Chcę mówić poprawnie”

 

logopeda