Terapia logopedyczna

Możliwość komentowania Terapia logopedyczna została wyłączona

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które będą decydować o powodzeniu.
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, nauczyć poprawnego oddychania, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  z panią logopedą

mgr Magdaleną Lewandowską

 

logopeda