WYCHOWANIE

  Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija...

NAUKA

  Edukacja przedszkolna służy przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole...

ZABAWA

  Zabawa, jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest działalnością...

Kółko plastyczne

Plan kółka plastycznego na rok szkolny 2018/2019 Celem zajęć plastycznych jest : * rozbudzanie i rozwijanie...

Kółko plastyczne
00:07 Przedszkole Dzieciątka Jezus

Kółko muzyczne

Program kółka muzycznego na rok szkolny 2018/2019 Celem zajęć muzycznych jest rozwijanie zdolności takich jak...

Kółko muzyczne
00:06 Przedszkole Dzieciątka Jezus

Kółko teatralne

  Celem zajęć teatralnych jest uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych,...

Kółko teatralne
00:05 Przedszkole Dzieciątka Jezus

Kółko szachowe

Celem zajęć jest: * rozwijanie zainteresowań, pamięci, uwagi i koncentracji. * wyrabianie umiejętności panowania...

Kółko szachowe
00:04 Przedszkole Dzieciątka Jezus

« Inne zajęcia dodatkowe Inne zajęcia dodatkowe »