KÓŁKO TANECZNE

Motto: „Człowieku, ucz się tańczyć, bo cóż będą z Tobą robić aniołowie w niebie”  (św. Augustyn).

Prowadząca: mgr Marlena Różniak

Instruktor posiada m.in.kurs kwalifikacyjny z pedagogiki tańca dzieci, kurs kwalifikacyjny z tańca nowoczesnego i terapeutycznego oraz liczne kursy i warsztaty taneczne i muzyczne.

Cele zajęć tanecznych:

–  Rozwijanie inwencji twórczej i rozwijanie wyobraźni.

– Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

– Odkrywanie swoich zdolności, możliwości i talentów a przede wszystkim swojego miejsca w otaczającym świecie.

– Kształtowanie kompetencji aktywnego udziału w kulturze jako odbiorcy i twórcy.

– Wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie.

– Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielami.

– Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych.

– Kształtowanie świadomej dyscypliny, poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej.

– Poznawanie układów tanecznych i ich realizacja.

– Improwizowanie ruchem muzyki.

– Kształcenie umiejętności poczucia rytmu i swobody ruchu.

– Odtwarzanie kroków i figur składających się na wybrany taniec.

– Odczuwanie pozytywnego wpływu na funkcjonowanie całego organizmu.

– Wdrażanie do przestrzegania ładu i porządku.

– Rozwijanie koordynacji i sprawności ruchowej.

– Radzenie sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością.

– Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.

TREŚCI PROGRAMOWE:

1) Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych jak dobro, prawda, miłość, piękno itp.

2) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

3) Poznawanie podstawowych kroków tańców ludowych, regionalnych, towarzyskich i nowoczesnych oraz łączenie ich w układy.

4) Wykonywanie układów tanecznych do choreografii nauczycielki.

5) Zwiększenie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu

6) Dbanie o prawidłową postawę ciała.

7) Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała

8)Umożliwianie dziecku przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

9)Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

10)Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości dziecka.