Biskup Święty Mikołaj

0 comments

Spotkanie dzieci z Biskupem

Świętym Mikołajem w

Przedszkolu Dzieciątka Jezus w czwartek 6 grudnia.