Edytuj
Głównym celem zajęć nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą.
Prowadzone zajęcia umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem do celów komunikacyjnych.
Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut, w grupie najmłodszej po 15 minut.