Wznowienie zajęć w przedszkolu

0 comments

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącej otwarcia placówek oświatowych Organy Prowadzące muszą zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy ,że Przedszkole Dzieciątka Jezus rozpoczyna działalność opiekuńczą w warunkach pandemii od dnia

18 maja 2020 roku

Stosując wszelkie restrykcje w przedszkolu zostały opracowane procedury na podstawie których prosimy Rodziców o przestrzeganie następujących zasad:

1.Do Przedszkola przyprowadzamy dzieci tylko w przypadku, gdy Rodzice muszą podjąć pracę i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w dom.

2.Przedszkole będzie czynne w godzinach 6,00 – 17,00

3.Do Przedszkola dzieci będą przyjmowane wyłącznie do godziny 8,15.

4.W szatni może jednorazowo przebywać ograniczona ilość Rodziców w związku z czym prosimy dzwonić domofonem.

5.Do Przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Personel przedszkola ma prawo zmierzyć dziecku temperaturę.

6.Nie przyprowadzamy do przedszkola dziecka jeśli w jego bliskim otoczeniu znajduje się osoba przebywająca na kwarantannie.

7.Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko muszą mieć zasłonięte usta i nos i zachowywać odpowiedni dystans do pracowników przedszkola.

8.W warunkach pandemii do przyprowadzania i odbierania dzieci zobowiązani są Rodzice bez angażowania osób trzecich.

9.Osoby wchodzące do przedszkola zobowiązane są do zdezynfekowania rąk.

10.Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

11.Decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola Rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w czasie pandemii. Deklaracja będzie udostępniona w przedszkolu (przygotować pesel dziecka).

12.Dzieci nie przynoszą zabawek ani innych przedmiotów z domu.

13.Plac zabaw jest dostępny tylko dla dzieci obecnych w przedszkolu pod opieką nauczyciela. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie korzystamy z placu zabaw. Plac zabaw jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

Rodzicu! Przyprowadzając dziecko do przedszkola w czasie pandemii bierzesz pełną i świadomą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

Przedszkole zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych zasadach.