Kółko teatralne

Możliwość komentowania Kółko teatralne została wyłączona

Celem zajęć teatralnych jest uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych, rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo oraz wyrabianie odwagi i śmiałości.
Dzieci uczęszczają na kółko raz w tygodniu.

Cele na rok szkolny 2021/2022:

– nabywanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji i

    siły głosu

– rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo

– wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie,

   przełamanie nieśmiałości

– odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów

– rozwijanie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni

uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych

wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.

– kształcenie wrażliwości na sztukę poprzez bezpośredni jej odbiór