Kółko taneczne

Możliwość komentowania Kółko taneczne została wyłączona

 Kółko taneczne w roku szkolnym 2021/2022

Cele ogólne :

* wszechstronny rozwój osobowości dziecka

*przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

*stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających-udział w zajęciach muzyczno-ruchowych

*umiejętności łączenia ruchu z muzyką

*zainteresowaniem tańcem

*rozwijanie płynności i estetyki ruchu

*udział w programach – rozwijanie umiejętności prezentowania osiągnięć przed szerszą publicznością

Tematyka kółka tanecznego:

  • rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się

  • akcentowanie ruchem rytmu muzycznego

  • nauka podstawowych kroków i figur tanecznych tańców: ludowych, towarzyskich, nowoczesnych

  • łączenie różnych elementów tańca

  • doskonalenie w grupach krótkich układów tanecznych