Kółko szachowe

Możliwość komentowania Kółko szachowe została wyłączona

Celem zajęć jest:

* rozwijanie zainteresowań, pamięci, uwagi i koncentracji.
* wyrabianie umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje i nie lekceważenie żadnego przeciwnika.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 30 minut.

Zagadnienia realizowane w ramach działalności zajęć dodatkowych

Gram w szachy”

rok szkolny 2021/2022

1.Poznanie zasad gry w szachy.

2.Zapoznanie z ustawieniem figur na szachownicy.

3.Poznanie sposobu poruszania się figur szachowych.

4.Zapoznanie z pojęciami:

– szach

– mat

– roszada

– pat

– remis

5.Omówienie punktowania figur.

6.Omówienie przykładów strategii ataku i obrony.

7.Omówienie faz gry:

– fazy otwarcia

– gry środkowej

– gry końcowej