Religia

Możliwość komentowania Religia została wyłączona

 

RELIGIA

 

 

  „ Boga trzeba dać dziecku    już od pierwszej chwili jego istnienia.”

          / Św. Urszula Ledóchowska/

 

 

       Przedszkole to pierwsze ogniwo w procesie zorganizowanej edukacji i wychowania. Praca wychowawcza w przedszkolu katolickim ma na celu formowanie podstaw wiary. W tym wieku nie tyle chodzi o to, by dziecko mogło wykazać się wiedzą religijną lecz głównie o to, by „nasiąknęło” atmosferą życia chrześcijańskiego. Dziecko w tym wieku jest otwarte, ufne. Jego całym światem są rodzice i dorośli z najbliższego otoczenia. Dlatego tak ważny jest ich przykład osobowy, wychowanie w duchu chrześcijańskim, które sprawi, że dziecko poznaje siebie i zaczyna rozumieć świat w świetle wiary. Buduje się system wartości oparty na Ewangelii, który pomoże, by w przyszłości dziecko potrafiło wybierać dobro, znało swoją wartość i godność dziecka Bożego.

                     Wychowanie w duchu chrześcijańskim sprawia, że dziecko;

* poznaje stopniowo świat wartości

 * hartuje swoją wolę i kształtuje     charakter

 * poznaje czym jest prawdziwa miłość

* kształtuje cnoty ludzkie niezbędne do

  funkcjonowania w   społeczeństwie

 * uczy się bezinteresowności

* żyje od najwcześniejszych lat  w przyjaźni  z Bogiem  i  świadomości, że nigdy nie będzie samotne

     

 

Katecheza w starszych grupach /4,5,6 latki/odbywa  się dwa razy w tygodniu. W grupie najmłodszej raz w tygodniu.