Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

5:50

zabawy dowolne w sali-  indywidulane oraz zespołowe

zabawy poranne  prowadzone pod kierunkiem nauczyciela np.ruchowe,przy muzyce,porzadkowe

zabiegi higieniczne,

 

7:45

śniadanie – oddział I i II

 

śniadanie – oddział III i IV

    zabiegi higieniczne,

    modlitwa poranna,

    przygotowanie do zajęć

 

9:00

zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej,

pobyt na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrody, 

zabawy ruchowe na placu zabaw, korzystanie z urządzeń na placu zabaw,

zabawy dowolne w sali; np. w kącikach zainteresowań, rozwijające sprawność fizyczną, zabawy manipulacyjne, plastyczne

zabiegi higieniczne

 

11:15

obiad – oddział I i II

 

12.00

obiad – oddział III i IV

    muzykoterapia, relaksacja, bajkoterapia,

    zabiegi higieniczne,

    pobyt na świeżym powietrzu: zabawy na terenie przedszkolnym,spacery,        obserwacje przyrodnicze,

        zabawy swobodne w sali,

    czynności samoobsługowe

        w grupie dzieci trzyletnich - leżakowanie

 

14.00

podwieczorek – oddział III i IV

 

14.15

podwieczorek – oddział I i II

 

15.00 – 17.00

zabiegi higieniczne

rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci

zabawy dowolne w sali

zabawy pod kierunkiem nauczyciela /w tym utrwalanie poznanych wierszy,piosenek/

prace porządkowe

praca wyrównawcza

praca z dzieckiem zdolnym