Upoważnienie do odbioru dziecka

Proszę klikać poniższy link, wydrukować i wypełnić:

upowaznienie_do_odbioru_dziecka