Kółko plastyczne

0 comments

Plan kółka plastycznego na rok szkolny 2021/2022

Zajęcia kółka plastycznego będą odbywały się raz w tygodniu przez 40-60 minut.  Zajęcia prowadzone są w 2 grupach wiekowych;5 i 6 latków

Cel główny  to  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

Dzieci będą:

–  poznawać i  wykorzystywać różnorodne techniki plastyczne

–  doskonalić umiejętności manualne, w tym płynność i precyzję ruchów dłoni

–  dostrzegać różnorodność barw w otoczeniu

–  podejmą próbę odzwierciedlenia otaczającego ich świata, swoich

    uczuć, emocji

–  odczują radość z wykonanej samodzielnie pracy

–  nauczą się współtworzenia dzieła w zespole dziecięcym

Zajęcia kółka plastycznego przeprowadzane będą w grupie liczącej maksymalnie 8 osób. Nauczyciel powinien mieć bowiem możliwość obserwacji pracy każdego dziecka, aby w razie potrzeby pomagać przezwyciężać trudności oraz mobilizować do dalszego działania.

Przewidywane techniki jakimi będą posługiwać się dzieci to :

 • Rysowanie kredkami pastelowymi olejnymi na papierze ściernym, na sztywnej tkaninie itp.
 • Wycinanki, wydzieranki z kolorowego papieru, gazet
 • Odbijanki symetryczne
 • Płaskorzeźby z plasteliny
 • Konstruowanie z plasteliny i plastikowych pojemników
 • Malowanie farbami plakatowymi, temperą na różnorodnej fakturze np. na podkładzie z kaszy
 • Konstruowanie figur przestrzennych z rolek tekturowych, z pudełek tekturowych
 • Collage z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych
 • Wydrapywanie wzorów na podkładzie z wosku
 • Łączenie bibuły, kartonu, brystolu i innych materiałów
 • Lepienie z masy solnej, masy papierowej
 • Origami z koła, kwadratu, płaskie i przestrzenne
 • Plakat – praca zespołowa