Organizacja pracy

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:50 do 17:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy a także w miesiącu lipcu (przerwa wakacyjna).

 

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:

Oddział I 3-latki

Oddział II 4-latki

Oddział III 5-latki

Oddział IV 6-latki

 

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia grup młodszych i starszych, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.