O przedszkolu

„Bądźcie słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia” św. Urszula Ledóchowska

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Dzieciątka Jezus rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku.

Realizujemy  cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom.

Nasza praca  dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Nauczyciele i personel  starają się, by dziecko czuło się bezpiecznie w przedszkolu.

Kształtujemy u dzieci postawę otwartości, uczymy szacunku i rozumienia takich wartości jak prawda, dobro, piękno.