Kadra

W Przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra.  W każdym oddziale pracują z  dziećmi   dwie nauczycielki.

Z nauczycielkami  współpracuje personel obsługi.

W oddziale dzieci najmłodszych, 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela .