O nas

„Bądźcie słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia” św. Urszula Ledóchowska

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Dzieciątka Jezus realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując a postawę wychowania chrześcijański system wartości. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dąży również do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowanie i szczęśliwe.

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Kształtując u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, uczą go szacunki i wrażliwości wobec siebie i innych.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:50 do 17:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy a także w miesiącu lipcu (przerwa wakacyjna).

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:

Oddział I 3-latki

Oddział II 4-latki

Oddział III 5-latki

Oddział IV 6-latki

 

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia grup młodszych i starszych, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 

KADRA

Opiekę edukacyjno-wychowawczą w każdej grupie sprawują dwie przygotowane merytorycznie i metodycznie nauczycielki. Z nauczycielami w każdym oddziale współpracuje personel obsługi.

Dodatkowo w oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela do spraw opiekuńczo-wychowawczych i bezpieczeństwa dzieci.