0 comments

 
Edukacja przedszkolna służy przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 
Nauczyciele, zarówno starszych jak i młodszych grup wiekowych tak planują pracę wychowawczo-dydaktyczną, aby każde dziecko w jak najwyższym stopniu osiągnęło dojrzałość szkolną.