Kółko muzyczne

Możliwość komentowania Kółko muzyczne została wyłączona

Program kółka muzycznego na rok szkolny 2021/2022

Celem zajęć muzycznych jest:

 • wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne
 • pobudzenie aktywności intelektualnej poprzez tworzenie i słuchanie muzyki
 • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości i umiejętności prezentowania ich
 • rozbudzenie zainteresowania muzyką jako dziedziną sztuki

 Cele szczegółowe;

 • śpiewa poznane piosenki
 • tworzy improwizacje na instrumentach perkusyjnych
 • ilustruje muzykę ruchem
 • zna nazwiska, utwory kompozytorów muzyki klasycznej
 • prezentuje swoje umiejętności na scenie
 • tworzy akompaniament do utworów na instrumentach perkusyjnych
 • improwizuje ruchem rytm i melodię poznanego utworu

Formy aktywności:

 1. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe
 2. Zabawy relaksacyjne
 3. Zabawy integracyjne
 4. Zabawy ruchowe rozwijające słuch i poczucie rytmu
 5. Opracowywanie akompaniamentów do utworów muzycznych
 6. Tworzenie układów ruchowych do muzyki
 7. Instrumentacja utworów muzyki klasycznej znanych kompozytorów
 8. Opowieści ruchowe