kółko matematyczne

0 comments

Kółko matematyczne rok szkolny 2021/2022

Założenia programu kółka matematycznego są spójne z celami zawartymi w podstawie programowej.

Obejmują one:

* rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej

*nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej

* rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu

* budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

* kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

Stosowanie różnych metod pozwoli dzieciom m.in. zdobyć wiadomości o zbiorach, orientację w przestrzeni i czasie, poznać figury geometryczne,  określić wysokość, długość, szerokość.