Język niemiecki

0 comments

Program kółka z języka niemieckiego na rok szkolny 2018/2019

Cel główny: poznawanie języka niemieckiego na poziomie edukacji przedszkolnej

Cele szczegółowe:

– zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim

-poznanie niemieckich piosenek i kolęd

-poznanie niemieckich zabaw i gier dziecięcych

-opanowanie podstawowego słownictwa poprzez zabawy,gry, ćwiczenia

Przewiduje się :

WRZESIEŃ

  * zapoznanie ze zwrotami używanymi do przedstawienia się

PAŹDZIERNIK

     * zapoznanie ze zwrotami,które używane są podczas powitania i pożegnania

LISTOPAD

    * zapoznanie z nazewnictwem kolorów

GRUDZIEŃ

* zapoznanie ze zwrotami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia

STYCZEŃ

* zapoznanie z nazewnictwem zabawek

LUTY

* nauka liczenia w zakresie 6/10/

MARZEC

* zapoznanie ze słownictwem dotyczącym rodziny

KWIECIEŃ

* zapoznanie z nazewnictwem owoców, warzyw

MAJ

* zapoznanie ze słownictwem domu i jego wyposażenia

CZERWIEC

* zapoznanie z nazewnictwem części ciała