Język niemiecki

0 comments

Program kółka z języka niemieckiego na rok szkolny 2021/2022

Cel główny: poznawanie języka niemieckiego na poziomie edukacji przedszkolnej poprzez

– zabawę językiem niemieckim i w języku niemieckim

-poznanie niemieckich piosenek i kolęd

-poznanie niemieckich zabaw i gier dziecięcych

-opanowanie podstawowego słownictwa poprzez zabawy, gry, ćwiczenia

Program zakłada realizację celów poznawczych, społecznych, językowych  np. : rozwijanie wiedzy o sobie, swoim środowisku, kraju, , świecie, rozwój umiejętności współpracy w grupie,

Zakłada się, że dzieci będą potrafiły używać wyrażeń, które towarzyszą codziennym sytuacjom np. powitanie, pożegnanie, przepraszanie, dziękowanie.  będą potrafiły; przedstawić się, opowiedzieć o sobie, wyrażać potrzeby, odpowiadać na pytania, zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wiersz.