Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija samodzielność.   Dziecko...

24 sierpień, 2015 | Przedszkole Dzieciątka Jezus